Phòng khám thú y Thuỳ Linh – Biên Hoà
Khóa đào tạo
mở phòng khám

Phòng khám thú cưng Hoàng Lâm (Đức Trọng – Lâm Đồng)
Khóa đào tạo mở phòng khám

Phòng khám thú cưng Hải Đăng (Bảo Lộc – Lâm Đồng)
Khóa
đào tạo mở phòng khám

Phòng khám thú cưng Lovely pet (Buôn Ma Thuột)
Khóa đào
tạo mở phòng khám

Phòng khám thú cưng Hồng Dung (Đắk Mil – Đắk Nông)
Khóa
đào tạo mở phòng khám

Phòng khám thú cưng Minh Đan – Gia Lai
Khóa đào tạo
mở phòng khám

Trần Thị Thanh Thảo
Đào tạo phòng khám Nha Trang

Phòng khám thú cưng Nhã Huệ (Eakar – Đắk Lắk)
Khóa đào
tạo mở phòng khám

Phòng khám thú cưng Titi Pet shop (Đà Nẵng)
Khóa đào
tạo mở phòng khám

Phòng khám thú y Gia Lai – Phạm Tự
Khóa đào tạo mở phòng khám

Phòng khám thú cưng thanhxuanpet Nha Trang
Khóa đào tạo
mở phòng khám

Nguyễn Hồ Hoàng Thái
Khóa đào tạo mở phòng khám

Bệnh viện thú cưng Dog – Cat (Tam Kỳ)
Khóa siêu âm tổng quát

Phòng khám Thú cưng Nha Trang – Phạm Thị Linh
Khóa đào
tạo mở phòng khám

Phòng khám Thú cưng Ecopet Hà Nội – Lê Thị Tươi
Khóa đào
tạo mở phòng khám

Phòng khám thú cưng King Pet – Kontum
Khoá đào tạo
phẫu thuật Nâng cao

Phòng khám Thú cưng Hà Nguyên, Tam Hiệp, Quản Nam –
Nguyễn Cao Nguyên
Khóa đào tạo phẫu thuật và mở phòng khám nâng cao

Phòng khám thú cưng Quảng Nam – Trần Hoài Phương
Khóa
đào tạo phẫu thuật và mở phòng khám nâng cao

Phòng khám Dodero Pet Chư Sê – Gia Lai
Khóa đào tạo
phẫu thuật xương

Lê Thị Minh Thư
Khóa đào tạo mở phòng khám

Nguyễn Ngọc Châu Phi – Phòng khám Định Quán (Đồng Nai)
Khóa đào tạo mở phòng khám và phẫu thuật nâng cao

Nguyễn Thị Thủy
Khóa đào tạo cắt tỉa chuyên nghiệp

Nguyễn Lê Mẫn Thi
Khóa đào tạo cắt tỉa cơ bản

Nguyễn Đức Cường
Khóa đào tạo cắt tỉa cơ bản

Nguyễn Như Hồng
Khóa đào tạo cắt tỉa cơ bản

Hoàng Văn Dương – Thanhxuanpet Nha Trang 3
Khóa đào tạo
mở phòng khám và phẫu thuật mô mềm

Nguyễn Xuân Hồng Thảo – Thanhxuanpet Nha Trang 3
Khóa đào
tạo mở phòng khám và phẫu thuật nâng cao

Nguyễn Xuân Hồng Thảo
Khóa đào tạo phẫu thuật và mở
phòng khám nâng cao

Nguyễn Đức Kiên
Khóa đào tạo phẫu thuật và mở phòng
khám nâng cao

Nguyễn Vũ Nhật Uyên
Khóa đào tạo phẫu thuật mô mềm nâng cao cao

Nguyễn Thị Thuý Phương
Khóa đào tạo phẫu thuật cơ bản
& cắt tỉa Level C

Nguyễn Thị Bảo Trâm
Khóa đào tạo phẫu thuật cơ bản
& cắt tỉa cơ bản

Đào Du My
Khóa đào tạo phẫu thuật cơ bản &
cắt tỉa Level C

Mạnh Hơn
Khóa đào tạo cắt tỉa nâng cao Level C

Đỗ Thị Mỹ Lan
Khóa đào tạo cắt tỉa nâng cao Level C

Đào tạo thú y cơ bản khóa 1 – 2020

Đào tại thú y cơ bản khóa 2 – 2021

Khóa học thú y chăn nuôi 2022