Nguyễn Thị Thủy
Khóa đào tạo cắt tỉa chuyên nghiệp

Nguyễn Lê Mẫn Thi
Khóa đào tạo cắt tỉa cơ bản

Nguyễn Đức Cường
Khóa đào tạo cắt tỉa cơ bản

Nguyễn Như Hồng
Khóa đào tạo cắt tỉa cơ bản

Nguyễn Thị Thuý Phương
Khóa đào tạo phẫu thuật cơ bản & cắt tỉa Level C

Nguyễn Thị Bảo Trâm
Khóa đào tạo phẫu thuật cơ bản & cắt tỉa cơ bản