Nguyễn Thị Thủy

Khóa đào tạo cắt tỉa chuyên nghiệp