Lễ hội thú cưng 2019 - Bệnh viện thú cưng Thanhxuanpet

Lễ hội thú cưng 2019

Lễ hội thú cưng 2019

Với thành công từ những năm trước, Thanhxuanpet lại tiếp tục hành trình kết nối tất cả người yêu thú cưng lại với nhau.

Lễ hội thú cưng 2019
Năm 2019, đã 3 năm kể từ đợt lễ hội trước, số lượng người tham gia đông đến điên đảo.

Lễ hội thú cưng 2019

Lễ hội thú cưng 2019
Số lượng cup vê định cũng nhờ thế mà tăng theo thời gian.

Phần thưởng chiếng thắng cũng lớn hơn bao giờ hết.

Lễ hội thú cưng 2019

Lễ hội thú cưng 2019

Tiếp tục một lần nữa, những con “sen” lại có dịp lan tỏa yêu thương.

Lễ hội thú cưng 2019 kết thúc trong tốt đẹp.

Xem thêm:  Lễ hội thú cưng 2015

Bài viết liên quan