1. Thời gian giao hàng

– Chúng tôi sẽ gửi hàng đi ngay khi xác nhận đơn hàng được thành toán thành công.

– Thời gian giao hàng phụ thuộc thời gian đặt hàng, sớm nhất vào chiều cùng ngày cho đến ngày hôm sau.

2. Đơn vị giao hàng

– Chúng tôi sẽ liên hệ xác nhận đơn hàng, đồng thời xác nhận lại địa chỉ người nhận, phương thức giao hàng.

– Quý khách có thể chọn đơn vị vận chuyển theo địa phương sinh sống (nhà xe, xe khách, xe bus,…).

– Hoặc, chúng tôi sẽ sử dụng đơn vị vận chuyển khác (Giao hàng tiết kiệm, Super ship, Giao hàng nhanh,…)

Mọi chi tiết xin liên hệ: 02626 290 609