Các dịch vụ phẫu thuật tại THANHXUANPET

  1. Phẫu thuật xương: đóng đinh nội tuỷ, bắt nẹp vít đối với chó gãy xương, xe tông, tai nạn….
  2. Phẫu thuật ngoại khoa mô mềm: Triệt sản đực, cái; phẫu thuật sa ruột, hecni; phẫu thuật viêm vú, khối u, mổ sỏi bàng quang, ngoại vật trong dạ dày, ruột..
  3. Phẫu thuật thẩm mỹ:  cắt tai tạo hình, cắt đuôi, phẫu thuật răng..