Phòng khám thú cưng King Pet – Kontum
Khoá đào tạo phẫu thuật Nâng cao

Phòng khám Thú cưng Hà Nguyên, Tam Hiệp, Quản Nam – Nguyễn cao nguyên
Khóa đào tạo phẫu thuật và mở phòng
khám nâng cao

Phòng khám thú cưng Quảng Nam – Trần Hoài Phương
Khóa đào tạo phẫu thuật và mở phòng khám nâng cao

Nguyễn Ngọc Châu Phi – Phòng khám Định Quán (Đồng Nai)
Khóa đào tạo mở phòng khám và phẫu thuật nâng cao

Hoàng Văn Dương – Thanhxuanpet Nha Trang 3
Khóa đào tạo mở phòng khám và phẫu thuật mô mềm

Nguyễn Xuân Hồng Thảo – Thanhxuanpet Nha Trang 3
Khóa đào tạo mở phòng khám và phẫu thuật nâng cao

Nguyễn Xuân Hồng Thảo
Khóa đào tạo phẫu thuật và mở phòng khám nâng cao

Nguyễn Đức Kiên
Khóa đào tạo phẫu thuật và mở phòng khám nâng cao

Nguyễn Vũ Nhật Uyên
Khóa đào tạo phẫu thuật mô mềm nâng cao cao

Nguyễn Thị Thuý Phương
Khóa đào tạo phẫu thuật cơ bản & cắt tỉa Level C

Nguyễn Thị Bảo Trâm
Khóa đào tạo phẫu thuật cơ bản & cắt tỉa cơ bản