Phòng khám thú y Thuỳ Linh – Biên Hoà

Khóa đào tạo mở phòng khám

Phòng khám thú cưng Hoàng Lâm
(Đức Trọng – Lâm Đồng)

Khóa đào tạo mở phòng khám

Phòng khám thú cưng Hải Đăng
(Bảo Lộc – Lâm Đồng)

Khóa đào tạo mở phòng khám

Phòng khám thú cưng
Lovely pet (Buôn Ma Thuột)

Khóa đào tạo mở phòng khám

Phòng khám thú cưng Hồng Dung
(Đắk Mil – Đắk Nông)

Khóa đào tạo mở phòng khám

Phòng khám thú cưng Minh Đan – Gia Lai

Khóa đào tạo mở phòng khám

TRẦN THỊ THANH THẢO

Đào tạo phòng khám Nha Trang

Phòng khám thú cưng Nhã Huệ
(Eakar – Đắk Lắk)

Khóa đào tạo mở phòng khám

Phòng khám thú cưng Titi Pet shop
(Đà Nẵng)

Khóa đào tạo mở phòng khám

Phòng khám thú y Gia Lai – Phạm Tự

Khóa đào tạo mở phòng khám

Phòng khám thú cưng thanhxuanpet Nha Trang

Khóa đào tạo mở phòng khám

Nguyễn Hồ Hoàng Thái

Khóa đào tạo mở phòng khám

Bệnh viện thú cưng Dog – Cat
(Tam Kỳ)

Khóa siêu âm tổng quát

Phòng khám Thú cưng Nha Trang – Phạm Thị Linh

Khóa đào tạo mở phòng khám

Phòng khám Thú cưng Ecopet Hà Nội – Lê Thị Tươi

Khóa đào tạo mở phòng khám

Phòng khám thú cưng King Pet – Kontum

Khoá đào tạo phẫu thuật Nâng cao

Phòng khám Thú cưng Hà Nguyên, Tam Hiệp, Quản Nam – Nguyễn cao nguyên

Khóa đào tạo phẫu thuật và mở phòng khám nâng cao

Phòng khám thú cưng Quảng Nam – Trần Hoài Phương

Khóa đào tạo phẫu thuật và mở phòng khám nâng cao

Phòng khám Dodero Pet
Chư Sê – Gia Lai

Khóa đào tạo phẫu thuật xương

Lê Thị Minh Thư

Khóa đào tạo mở phòng khám

Nguyễn Ngọc Châu Phi – Phòng khám Định Quán (Đồng Nai)

Khóa đào tạo mở phòng khám và phẫu thuật nâng cao

Nguyễn Thị Thủy

Khóa đào tạo cắt tỉa chuyên nghiệp

Nguyễn Lê Mẫn Thi

Khóa đào tạo cắt tỉa cơ bản

Nguyễn Đức Cường

Khóa đào tạo cắt tỉa cơ bản

Nguyễn Như Hồng

Khóa đào tạo cắt tỉa cơ bản

Hoàng Văn Dương – Thanhxuanpet Nha Trang 3

Khóa đào tạo mở phòng khám và phẫu thuật mô mềm

Nguyễn Xuân Hồng Thảo – Thanhxuanpet Nha Trang 3

Khóa đào tạo mở phòng khám và phẫu thuật nâng cao

Nguyễn Xuân Hồng Thảo

Khóa đào tạo phẫu thuật và mở phòng khám nâng cao

Nguyễn Đức Kiên

Khóa đào tạo phẫu thuật và mở phòng khám nâng cao

Đào tạo thú y cơ bản khóa 1 – 2020

Đào tại thú y cơ bản khóa 2 – 2021

Khóa học thú y chăn nuôi 2022