Máy xét nghiệm sinh hoá Mindray – THANHXUANPET

Các chỉ tiêu xết nghiệm

  • Ure máu.
  • Creatinin huyết thanh.
  • AST (SGOT), ALT (SGPT), GGT.
  • ALP.
  • Bilirubin.
  • Albumin.
  • Đường huyết (Glucose).
  • Mỡ máu. v…v…..

SIÊU THỊ, SPA, BỆNH VIỆN THÚ CƯNG THANH XUÂN