Phòng khám thú y Thuỳ Linh – Biên Hoà

Khóa đào tạo mở phòng khám

Phòng khám thú cưng Hoàng Lâm (Đức Trọng – Lâm Đồng)

Khóa đào tạo mở phòng khám

Phòng khám thú cưng Hải Đăng (Bảo Lộc – Lâm Đồng)

Khóa đào tạo mở phòng khám

Phòng khám thú cưng Lovely pet (Buôn Ma Thuột)

Khóa đào tạo mở phòng khám

Phòng khám thú cưng Hồng Dung (Đắk Mil – Đắk Nông)

Khóa đào tạo mở phòng khám

Phòng khám thú cưng Nguyễn Lâm (Đức trọng – Lâm Đồng)

Khóa đào tạo mở phòng khám

Phòng khám thú cưng Titi Pet shop (Đà Nẵng)

Khóa đào tạo mở phòng khám

Phòng khám thú cưng Nhã Huệ (Eakar – Đắk Lắk)

Khóa đào tạo mở phòng khám

Phòng khám thú cưng Minh Đan – Gia Lai

Khóa đào tạo mở phòng khám

Phòng khám thú y Gia Lai – Phạm Tự

Khóa đào tạo mở phòng khám

Phòng khám thú cưng thanhxuanpet Nha Trang

Khóa đào tạo mở phòng khám

Nguyễn Hồ Hoàng Thái

Khóa đào tạo mở phòng khám