Dịch vụ siêu âm – THANHXUANPET

  1. Siêu âm tổng quát
  2. Siêu tâm thai, xác định số lượng thai, thời gian sinh dự kiến., tình trạng thai, kiểm tra tim thai….
  3. Siêu âm bàng quang: sỏi bàng quang, viêm bàng quang, bí tiểu…….
  4. Siêu âm thận: sỏi thận, viêm thân, vôi hoá bể thận…
  5. Siêu âm gan: viêm gan, túi mật, khối u, tất túi mật….
  6. Siêu âm lách: dập lách do tai nạn, lách sưng, khối u…
  7. Siêu âm dạ dày ruột: Ngoại vật trong dạ dày, ruột,
  8. Siêu âm xoang bụng: tích nước, dịch xoang bụng….