Máy khí dung – xông điều trị bệnh đường hô hấp

Sử dụng máy khí dung phối hợp với thuốc nước bay hơi, điều trị đường hô hấp trên chó mèo rất hiệu quả, vì bệnh viêm phổi hiện là bệnh khó điều trị trên mèo và thời gian điều trị kéo dài.

Nhờ việc sử dụng máy khí dung giúp chó mèo rút ngắn được thời gian điều trị.